Giá xăng RON95 giữ nguyên, E5RON92 và các loại dầu tăng nhẹ

Bắt đầu từ 15h ngày 28/07/2020 thì mức giá xăng dầu đã được điều chỉnh. Theo đó thì mức giá xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước còn đối với xăng E5RON92 và các loại dầu khác đều tăng nhẹ so với mức giá hiện hành trên thị trường hiện nay.

Điều chỉnh giá xăng ngày 28.07.2020

Sau khi đã điều chỉnh thì giá xăng E5RON92 sẽ không cao hơn mức 14409 đồng/lít, đối với xăng RON95 thì mức giá sẽ không cao hơn 14973 đồng/lít. Trong khi đó các mặt hàng dầu thì dầu diesel 0.05S giá sẽ không cao hơn 12397 đồng/lít, dầu hỏa thì mức giá sẽ không cao hơn 10279 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S thì mức giá sẽ không cao hơn 11183 đồng/lít.

Bên cạnh đó thì liên bộ cũng đã tiến hành việc trích lập quỹ BOG giống như đợt kỳ trước và cụ thể như sau: đối với xăng E5RON92 chỉ ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 thì được trích lập ở mức 200 đồng/lít, đối với dầu Diesel thì trích lập mức 500 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut thì mức trích lập giống nhau là 300 đồng/kg

Ngoài ra trong đợt này thì chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với E5RON92 là 900 đồng/lít (kỳ trước là 961 đồng/lít), xăng RON95 là 479 đồng/lít thấp hơn so với kỳ trước là 526 đồng/lít. Dầu hỏa ở mức 100 đồng trên lít trong khi kỳ trước là 88 đồng/lít. Dầu mazut cũng ở mức 100 đồng/kg thấp hơn so với kỳ trước là 254 đồng/kg. Đối với dầu diesel thì đợi này ngưng chi sử dụng (0 đồng/lít) trong khi kỳ trước là 167 đồng/lít.

Dưới tác động của tình hình phức tạp của dịch bệnh thì việc giá xăng dầu tăng nhẹ hoặc không tăng ở một số loại cũng góp phần ổn định nền kinh tế và đời sống của người dân.

 

Kiến thức tổng hợp

Xem thêm Kiến thức tổng hợp

Tư vấn (24/7): 0918.977.688