Giá xăng không tăng trong đợt điều chỉnh này

Theo thông tin mới nhất từ Liên Bộ Công Thương và Tài Chính thì bắt đầu từ 15h00 ngày 13/072020 thì việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được thực hiện để giúp cho các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường hiện nay vẫn giữ được mức ổn định và không tăng so với giá hiện hành.

Điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ ngày hôm nay

Theo đó thì xăng E5RON92 trích lập ở mức 100 đồng/lít, đối với xăng RON95 thì mức trích lập là 200 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut thì mức trích lập lần lượt là 500 đồng/lít, 300 đồng/lít, 300 đồng/lít

Đối với việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá thì xăng E5RON92 ở mức 961 đồng/lít, RON95 ở mức 526 đồng/lít, dầu diesel là 167 đồng/lít, dầu hỏa là 88 đồng/lít và dầu mazut là 254 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập cũng như chi sử dụng quỹ Bình ổn giá thì giá các loại nhiên liệu xăng dầu lần lượt như sau:

  • Giá xăng RON95 không cao quá 14973 đồng/lít
  • Giá xăng E5RON92 không cao quá 14258 đồng/lít
  • Giá dầu Diesel 0,05S không cao quá 12114 đồng/lít
  • Giá dầu hỏa không cao quá 10038 đồng/lít
  • Giá dầu Mazut 180CDT 3.5S không cao quá 10903 đồng/lít

Cũng trong nội dung của thông tin này thì Bộ Công Thương cũng đã ký giải rằng việc giữ nguyên đối với mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá giống với kỳ điều hành trước đây thì giá các loại xăng dầu sẽ tăng nhẹ. Dưới tác động của đại dịch Covid cũng như góp phần giảm gánh nặng cho người dân và một số doanh nghiệp vận tải thì tổ chức Liên bộ Công Thương – Tài Chính đã quyết định việc tăng mức chi của quỹ bình ổn giá để ổn định giá xăng dầu trên thị trường.

 

 

 

Kiến thức tổng hợp

Xem thêm Kiến thức tổng hợp

Tư vấn (24/7): 0918.977.688