Giá xăng tăng lại sau hai lần giảm liên tiếp

Bắt đầu từ 15h ngày 12/10, giá xăng đã được điều chỉnh. Theo đó sau hai lần giảm liên tục thì tại lần điều chỉnh giá tiếp theo này thì giá xăng đã tăng trở lại cụ thể như sau:

Theo đó thì giá xăng E5RON92 tăng 53 đồng/lít, xăng RON95 tăng 138 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giá không thay đổi, dầu hỏa và dầu mazut 180CST 3.5S lần lượt có mức tăng là 145 đồng/lít và 95 đồng/lít

Điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 12.10.2020

Như vậy sau khi điều chỉnh giá thì mức giá xăng dầu cụ thể như sau:

  • Xăng E5RON92 sẽ có mức giá không cao hơn 14.268 đồng/lít
  • Xăng RON95-III thì mức giá của nó sẽ không cao hơn 15.122 đồng/lít
  • Dầu diesel 0.05S sẽ có giá không cao hơn 11.128 đồng/lít
  • Dầu hỏa sẽ có giá không cao hơn 9.594 đồng/lít
  • Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 10.921 đồng/lít

Đi kèm với đó là việc trích lập quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu cũng được thực hiện. Đối với xăng E5RON92 và dầu mazut thì không tiến hành trích quỹ BOG, mức trích BOG của xăng RON95 là 100 đồng/lít, đối với dầu diesel thì mức trích lập quỹ BOD giảm xuống còn 298 đồng/lít, còn dầu hỏa là 100 đồng/lít

Còn đối với việc chi sử dụng quỹ BOG cũng có sự thay đổi. Đối với xăng E5RON92 mức chi tăng lên 1.200 đồng/lít, xăng RON95 thì mức chi là 524 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut có chung mức chi là 100 đồng/lít, dầu diesel thì không chi

Như vậy sau khi giảm hai lần liên tiếp thì mức giá xăng dầu đã bắt đầu tăng trở lại ở đợt điều chỉnh này.

 

Kiến thức tổng hợp

Xem thêm Kiến thức tổng hợp