Chiết khấu là gì? Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán là gì?

Nội dung bài viết Chiết khấu là gì? Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán là gì?

Chiết khấu là gì? Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán là gì? Nếu bạn là một người tình học qua về kinh tế thì chắc chắn các khái niệm này sẽ không thể làm khó được bạn, tuy nhiên nếu bạn không phải là một người học kinh tế và đối với những khái niệm này bạn cũng đã nghe qua sơ nét thì thất khó để bạn có thể biết được hoặc hiểu sơ bộ về chúng, thật ra nếu không phải là người trong nghành thì bạn chỉ cần trang bị những kiến thức cơ bản về chiết khấu để khi tiến hành các giao dịch bạn sẽ không bị nhầm lẫn. Nôi dung hôm nay sẽ giới giới thiệu một cách ngắn gọn về các khái niệm trên để bạn có thể hiểu và vận dụng được khi cần thiết.

Chiếc khấu là gì? Chiếc khấu thương mại, chiếc khấu thanh toán là gì?

1. Chiết khấu là gì?

Trong tài chính thì chiết khấu được định nghĩa là một quy trình để xác định giá trị hiện tải của một lượng tiền tệ tại một thời điểm ở tương lai và việc thanh toán tiền phải được dựa trên các cơ sở tính toán giá trị tời gian của tiền tệ

Một số định nghĩa khác về chiết khấu.

Chiết khấu có nghĩa là giảm giá, thuật ngữ được dùng với rất nhiều nghĩa và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Chiết khấu còn có thể được hiểu là quá trình sử dụng lãi suất để tính phần giá trị hiên tại từ các khoản thu hay phải trả trong tương lai.

1.1 Các loại chiết khấu

Hiện tại, chiết khấu được phân chia làm 7 loại như sau:

  • Chiết khấu thương mại
  • Chiết khấu bán buôn vì mua số lượng lớn
  • Giá bán lẻ thấp hơn để quảng bá sản phẩm
  • Giảm giá nếu thanh toán bằng tiền mặt
  • Chiết khấu tùy theo nghành nghề của người mua
  • Giảm giá cho nhân viên
  • Chiết khấu theo mùa

2. Chiết khấu thương mai là gì?

Chiết khấu thương mại là khoàn doanh nghiệp bán giảm trên giá niêm yết cho khách hàng khi họ mua với số lượng lớn.

Đối với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ sử dụng hình thức chiết khấu thương mại này thì bắt buộc trên hóa đơn giá trị gia tăng của nó phải ghi đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Với các chiết khấu thương mại căn cứ dựa trên số lượng, doanh số loại hàng thì số tiền được tính chiết khấu của lượng hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn mua bán lần cuối cùng của khách hàng đó.

3. Chiết khấu thanh toán là gì?

Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho khách hàng khi tiến hành thanh toán trước thời hạn. Thanh toán trước thời hạn ở đây không liên quan gì đến hàng hóa cả, mà nó phụ thuộc vào thời hạn thanh toán dựa trên thoải thuận giữa người mua hàng và người bán hàng, chính vì thế mà không thể giảm giá trị hàng hóa và tăng giá vốn lên được.

Chiết khấu thanh toán sẽ dược hạch toán khi khách hàng tiến hành thanh toán trong hoặc trước thời hạn mà hai bên đã thống nhất trong hợp đồng.

Chiết khấu thanh toán thường được tính dựa trên số tiền thanh toán nên nó sẽ bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Chiết khấu thanh toán sẽ không được ghi giảm giá trên hóa đơn thanh toán.

Chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí mà công ty chấp nhận chi cho người mua. Vì vậy người bán hàng tiến hành lập phiếu chi, người mua hàng lập phiếu thu để trả và nhận được khoản chiết khấu thanh toán. Sau đó các bên có thể căn cứ vào chứng từ thu để chi tiền và hạch toán kế toán.

"Hyundai MPC là đơn vị cung cấp xe tải, phụ tùng và các dịch vụ liên quan đến xe. Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, MPC không cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại"

 

 

Kiến thức tổng hợp

Xem thêm Kiến thức tổng hợp